Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Status

16.07.20 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Nå åpnes Europa sakte, og de fleste safe medlemmer er i jobb igjen.

Hei alle. 


Nå åpnes Europa sakte, og de fleste safe medlemmer er i jobb igjen. Dette gjelder ikke de svenske (utenom områdene ved skåne) medlemmene ennå, men medfører at de polske, og litauiske medlemmene kommer i jobb igjen, men da for det meste på land. 

Også flere og flere blir sendt offshore. 

Det som er et dilemma, er at vi ikke kommer opp der vi var før Corona pandemien offshore med antall offshore posisjoner.


Vi er også i dialog med bedriften om en god del enkeltsaker som sykelønn, flytting av Vo, lønn, avregning, ferie etc.

Vi i klubben vil også prøve å komme på Site besøk på Verdal, tjelbergodden, Mongstad og Haugesund i løpet av sommer/sensommer. 

Safe Klubben trenger også plasstillitsvalgte på alle siter som vi tilhører så vi kan lettere fange opp hvis det er noe utover normal drift som ikke er i henhold til avtaler og lovverk.

Fellesforbund klubben har dessverre brutt kontakten med safe klubben av uvisse årsaker, dette er jo selvfølgelig ikke bra for noen av oss, men vi får bare stå på å kjempe for det som vi mener er rett.

Sentrale forhandlinger starter 3 august i Oslo. 

Årets lokale forhandlinger er ikke bestemt når det skal gjennomføres, men håper å bli ferdig med disse også i løpet av oktober.


Hvis det er noe dere lurer på ring eller send Mail på


Klubbleder 

Christian Jørgensen 

Tlf: 47318058

Mail: steenpen@hotmail.com


Nestleder 

Kjetil Namdal

Tlf: 97046 894

Mail: kjetil_27@hotmail.com


Sekretær/Kasserer

Tomasz Czerniachowicz

Tlf: 405 81 558

Mail: tomek1980@hotmail.com