Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Invitasjon til Verneombudssamling!

11.11.18 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei. Her er en invitasjon til safe´s verneombudssamling. Påmelding gjøres ved å sende mail til klubbleder i safeklubben i beerenberg, med Roy Erling Furre på kopi. Sender både invitasjon, program, og påmeldingsskjema mal. Velkommen til VO samling til alle våre verneombud.
Invitasjon til verneombud i SAFE

 

Invitasjon til verneombudssamling 27.-28. november 2018


SAFE har herved gleden av å invitere våre verneombud til SAFE verneombudssamling tirsdag 27. – onsdag 28. november 2018.10.22 Møtet blir fra lunch til lunch på Sola Strandhotel ved Stavanger lufthavn. Det endelige programmet blir sendt ut når det foreligger. Rammene rundt arrangementet fremgår av vedlagte timeplan. Vi starter med lunch kl. 11:30 27.11 og avslutter også med lunch klokka 12:00 den 28. november.

SAFE dekker utgiftene til konferansen, forventer reise på rimeligste vis 
Vi ønsker samlet påmelding via din klubb, så send påmeldingsinformasjon til klubbleder. Fyll ut påmeldingsinformasjon på vedlagte skjema, og send til din klubb med kopi til Roy@safe.no.

Vi vil be klubbene søke å få dekket mest mulig av utgiftene hos arbeidsgiver i tråd med målsettingen i Arbeidsmiljølovens § 6-5 som blant annet inneholder følgende krav:

§ 6-5.Utgifter, opplæring mv.

(1) Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer. Departementet kan i forskrift stille nærmere krav til opplæringen.

For de som ikke klarer å få dette til, vil SAFE dekke utgiftene.

Sola Strandhotel er viden kjent for god mat, flott SPA-anlegg og flotte omgivelser på Sola- stranda. Vi ser med dette frem til å møte deg på årets verneombudssamling.

Med vennlig hilsen SAFE

Roy Erling Furre Forbundssekretær HMS

 

SAFE-verneombudssamling Sola Strandhotel

Dag 1: tirsdag 27. november 2018

Fra: Til: Tid: Tema:

11:00

-

11:30

00:30

 

Registrering av delegater

11:30

-

12:30

01:00

 

Lunsj

12:30

-

12:40

00:10

 

Åpning ved SAFE leder Hilde-Marit Rysst

12:40

-

13:00

00:20

 

SAFE, HMS utfordringer

13:00

-

13:20

00:20

 

Ptil, informasjon om pågående aktiviteter

13:20

-

13:40

00:20

 

Ptil, hvordan tilsynsregimet fungerer

13:40

-

14:10

00:30

 

SfS, informasjon om pågående arbeid, VO-kasse

14:10

 

14:40

00:30

 

Pause

14:40

-

14:50

00:10

 

Rammer for gruppevise diskusjoner

14:50

-

15:40

00:50

 

Gruppearbeid med runde bord og diskusjon

15:40

 

16:10

00:30

 

Pause

16:10

-

16:50

00:40

 

Presentasjon i plenum fra gruppediskusjonene

16:50

-

17:00

00:10

 

Oppsummering dag 1:

17:00

-

     

Slutt dag 1.

         

Bruk gjerne SPA-anegget eller gå tur på stranda

19:00

-

22:00

   

Felles middag Sola Strandhotel

 

Dag 2: onsdag 28. november 2018

Fra: Til: Tid: Tema:

09:00

-

09:10

00:10

 

Åpning og rammer for dagen

09:10

-

09:40

00:30

 

Pratisk vernearbeid

09:40

-

10:00

00:20

 

Varsling, utfordringer og rammer

10:00

-

10:30

00:30

 

AMU arbeid i petroleumsnæringen

10:30

-

11:00

00:30

 

Pause

11:00

-

11:30

00:30

 

Arbeidsmiljøutfordringer i en målstyrt hverdag

11:30

-

12:00

00:30

 

Debatt rundt mandatet for SAFE HMS-utvalg

12:00

-

13:00

01:00

 

Lunsj

13:00

-

     

Slutt dag 2.

 

Påmelding til SAFE-verneombudssamling Sola Strandhotel

Tirsdag 27. - onsdag 28. november 2018

Navn:

Firma:

Arbeidssted:

Verv:

Epost:

Telefon:

Allergier:

Kommentarer:

Middag 27.

Overnatting:

Roy Erling Furre

SAFE

SAFE/Stavanger

Forbundssekretær HMS

Roy@safe.no

97561889

Nei

Møteleder

Ja

Ja