Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Masseoppsigelser!

27.09.16 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Litt informasjon rundt dette med tap av ekofisk kontrakten.
Tap av Ekofisk-kontrakten

Det vises til at Beerenberg vil iverksette masseoppsigelser som følge av at Ekofisk- kontrakten ble tapt i kontraktstildelingen.

Beerenberg har varslet at de vil si opp samtlige som har hatt tilhørighet på Ekofisk - prosjektet uten at bedriftsansiennitet skal tas med i betraktning.

SAFE i Beerenberg er ikke enig i bedriftens syn på dette, og har meddelt at bedriftsansiennitet må følges i masseoppsigelsesprosessen. Det er også dette synet vi har anført i våre anførsler til protokoll.

Det er i følge vårt syn viktig å verne om ansiennitetsprinsippet, noe som vi vil hevde er en del av spillereglene i arbeidslivet ved en nedbemanning.

Årsmøtet er utsatt

SAFE i Beerenberg vil opplyse om at vi har utsatt årsmøtet som skulle vært avholdt denne uken for å være tilgjengelig for medlemmene i situasjonen med drøftelsesmøter og kommende oppsigelsessaker.

Vi håper at alle medlemmer som mottar oppsigelse tar kontakt med SAFE- klubben for oppfølgning og veiledning.

Kontaktpersoner er:

Klubbleder
Christian Jørgensen
Telefonnummer: 473 18 058
E-post: steenpen@hotmail.com

Nestleder
Ståle Hovdekleiv
Telefonnummer : 404 89 685
E-post: staalehovdekleiv@hotmail.com