Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Politisk Streik 28.01.15

22.01.15 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Det vil bli en politisk streik med bakgrunn av endringer i arbeidsmiljøloven. Ys, Unio og LO tar ut 1,5 millioner medlemmer i streik fra 14.00 - 16.00 for å markere sin motstand mot disse endringene. Denne streiken gjelder også for de som er offshore.Politisk streik 28. januar

 

YS har, som LO og Unio, vedtatt å gjennomføre politisk streik mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven 28. januar kl. 14:00-16:00.

 

Hovedavtalen gir åpning for politiske demonstrasjonsaksjoner (politisk streik). SAFE har sendt et generelt streikevarsel til landsforeningene og alle bedrifter vi har tilslutningsavtale med.

 

SAFE  ber alle klubber følge opp streikevedtaket. 1,5 millioner medlemmer som er organisert i YS, LO og Unio går til streik denne dagen. Det blir felles markeringer i de store byene.

 

Regjeringen foreslår at arbeidsgiver skal fritt få bestemme hvorvidt neste nyansettelse skal være midlertidig eller fast. Grensen på «nye midlertidige» er på 15 prosent. Det kommer i tillegg til de som er midlertidige i dag, som utgjør omlag ti prosent av antall sysselsatte.

 

Regjeringer har snudd før, men alltid etter et massivt folkeopprør. Kraften i vår motstand påvirker sannsynligheten for at regjeringen går tilbake på lovendringene.

Vi må derfor mobilisere massivt mot svekkelser av rettigheter som vi har kjempet fram.

Som tillitsvalgte har vi alle et ansvar for å støtte opp under den politiske streiken.

 

SAFE er sterkt i mot flere av forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven. Vi ønsker å si kraftig fra. Det er fortsatt mulig å påvirke vedtakene i Stortinget.

Det blir markeringer i alle de store byene i Norge. Se mittarbeidsliv.no for mer informasjon om markeringene.

 

 

Det er klubbene som først og fremst er ansvarlig for å mobilisere og koordinere streiken på sin lokale arbeidsplass.

 

Der det er mulig oppfordres klubber til å sørge for transport inn til den lokale markeringen. Skiftarbeidsplasser oppfordres til å lage egne markeringer/demonstrasjoner for sine medlemmer som er på arbeid denne dagen. Husk at dette er en felles markering der hele den norske fagbevegelsen deltar.