Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Ingen dagsing, ingen forhandlinger!!!

13.01.14 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Forhandlingsutvalget var i dag 14.01.14 i organisatorisk møte med bedriften, norsk industri, parat & safe.

 

 

Vi har i dag vært i organisatorisk møte.
Her ble vi totalt overstyrt av parat.
Dette vil si at dagsing, og lokale forhandlinger er tatt ut av klubbens hender.
Resultatet av dette betyr at bedriftens tilbud vil bli implementert.
Dagsing kan ikke bli gjennoppstartet.
Vi vil mobilisere til evalueringsmøte med alle medlemmene så fort så mulig.

 

 

Mvh

Forhandlingsutvalget