Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Sympati og støtte!!

07.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I BeerenbergSAFEklubben i Beerenberg vil spørre de som ikke dagser som vil vise sin sympati  til de dagsende som kjemper for å heve alle sin lønn, om de er interesserte i å hjelpe til med et beløp til klubben.

 

Dette er helt frivillig, og ikke noe press fra klubbens side.

 

Klubben vi bruke sin klubbkasse og kronerulleringskasse til å kompensere medlemmene.

Dette hjelper alle medlemmene som er i SAFEklubben  i Beerenberg ved kompensering for dagsingen.

 

De som er villig til å støtte SAFEklubben med beløp blir ført på en liste som vil legges ut på hjemmesiden etter aksjonen.
Det vil da også vises fra hvilken innrettning som har støttet mest.


De som er villige til å gi sin støtte til SAFEklubben I Beerenberg kan sette inn ønsket beløp til kontonr: 3364 20 42756

Legg inn navn og plattform i kid/meldingsfeltet.

 

SAFEklubben i Beerenberg trenger alles sympati og støtte.  Og er svært takknemlig for all støtte alle gir.

 

 

 

Mvh

 

SAFEklubben i Beerenberg