Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Dagsingen fortsetter!!

03.12.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Hei alle. Klubben har fått mange henvendelser pr tlf av medlemmer som kommer på jobb som ikke har fått med seg at det er en aksjon som pågår. Vi bere medlemmer fortrinnsvis ta kontakt med klubben pr mail. Eller ta kontakt med deres tillitsvalgte. Status er at aksjonen fortsetter.

 

SAFEklubben i Beerenberg sa opp særavtalen den 15.10.13 og varslet om en gå sakte aksjon. En aksjon kunne da starte den 16.11.13. å det gjorde den. Situasjonen pr dags dato er at dagsingen fortsetter frem til vi har fått et tilbud og forslag til ny særavtale. 

SAFEklubben i Beerenberg skal inn til møte med bedriften den 05.12.13 for videre forhandlinger.

Vi opplevde alle at man ble trukket for dagsing på lønn i november. Dette trekket kunne utføres for de som var på jobb da aksjonen startet. Resten av medlemmene er da trukket ulovlig. Det pågår nå en sak om dette trekket hvor bedriften fikk en frist fredag den 29.11.13 til å tilbakeføre trekket. Klubben jobber fortsatt med saken rundt dette ulovlige trekket som alle skulle få beskjed i starten av denne uke hva som ville skje videre. Vi kommer med videre beskjed når alt er klart så ingen feil info blir utgitt.

For de som ikke har fått med seg hva aksjonen går ut på er det bittelitt info fra tidligere skriv på nettsiden under. For all info lagt ut på hjemmesiden gå inn på www.beerenberg.safe.no og under nyhetsarkiv.

HVA ER DAGSING.?

Dagsing er en lovlig temporeduksjon. Man får 45% av grunnlønnen sin og derfor skal man kun arbeide 45% av tempoet sitt. Det står i overenskomsten, blir man ikke enige om den lokale særavtale, da kan man varsle en aksjon/dagsing 30 dager etter man har sagt opp avtalen. Det betyr ikke man slutter og forhandle, det betyr man har 30 dager til og komme til enighet ellers vil arbeiderne gå ut i en aksjon/dagsing. HUSK; DAGSING ER EN LOVLIG AKSJON..

Hva gjør man hvis man for ulike beskjeder fra Bedriften og Klubben..?

Bedriften har styrings retten, det vil si man må gjøre det linje ledelsen ber oss om å gjøre. Hvis man opplever og få ulike beskjeder fra bedriften og klubben, da ber du om en skriftlig forklaring fra nermeste leder og man tar kontakt med klubben/tillitsvalgte. Når du som medlem har varslet, kan du gjøre som ledelsen har bedt en om. Det er viktig og informere de tillitsvalgte/klubben med en gang slik man kan ordnet opp i situasjonen.

Det er viktig og huske på, vi er alle arbeids kollegaer både før og etter aksjonen. Dagsing er en lovlig aksjon.

Øknomien under en aksjon.?

Det erforventet at man kun jobber 45% av tempoet sitt under en aksjon/dagsing  – derfor får man kun 45% av grunnlønnen sin. Man får fullt tillegg som man vanligvis ville ha fått. Bedriften får og kun 45% av kundene sine.

Klubben har valgt og kompensere med kr 25 i timen for de som er ufaglærte og kr 35 for de faglærte. Dette fordi de faglærte har en høyere grunnlønn end de ufaglærte og det er grunnlønnen man får 45% av..

Klubben vil kompensere alle arbeidet timer.

Utregning for tap:

Grunnlønn 177kr - 31% skatt = 122,13kr utbetalt.

Grunnlønn 177kr - reduksjon på 55% = 97,35 - 31% skatt=  67,17kr + skattefri kompensasjon fra Safe 
35kr med fagbrev (25kr for ufaglert) = 102,17kr
Dvs. Differanse på 19,96kr pr. Time x 12timer= 239,52kr pr dag.

Sett inn dine engne tall: grunnlønn uten tilegg og din skatteprosent = ditt tall.I denne situasjon så er det viktig at vi står samlet, holder sammen og har tålmodighet. Hold kampviljen oppe folkens. DERE ER FLINKE!!!


Mvh 

SAFEklubben i Beerenberg