Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Mere Støtte!

19.11.13 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Vi fikk også en info mail fra SAFE klubben i ESS. Den mail ga oss omså oppbakking til denne gå sakte aksjonen vi har pågående. Den støtte vi får i denne aksjonen er bare positivt for oss og blir satt stor pris på fra oss i SAFE klubben i Beerenberg.

 

Ekstra INFO Tirsdag 19. november

Lønnsaksjoner i Beerenberg, Keefer og Bilfinger.

Nærmere 1400 SAFE medlemmer i de lokale klubbene ISO bedriftene Beerenberg, Kaefer og Bilfinger gjennomfører nå en «gå sakte» aksjon. Dette for å få legge press på sine respektive arbeidsgivere, slik at de i de lokale lønnsforhandlingene, kan oppnå et lønnstillegg som overstiger tariffavtalens garanterte minstelønnssatser.

ISO står for Isolasjon, Stillas og Overflatebehandling. Disse oljearbeiderne driver i all hovedsak livsnødvendig vedlikehold av innretningene på sokkelen, og har uten tvil de mest krevende og risikofylte jobbene på sokkelen.

Vi ber derfor alle våre medlemmer og tillitsvalgte på innretninger der disse selskapene opererer, om å søke kontakt med medlemmer og tillitsvalgte i disse selskapene, for gi de moralsk støtte i sin rettferdige lønnskamp.

En «gå sakte aksjon» er et lovlig og tariffestet virkemiddel i forbindelse med de lokale lønnsforhandlingene som gjennomføres i disse selskapene.

For å illustrere det vanvittige og urettferdige lønnsgapet som eksisterer på norsk sokkel, så er begynnerlønn for våre kokker kr 314,- i time, mens fagarbeidere i ISO bedriftene har garantert minstelønn kr 174.- pr time. For ufaglærte renholdere og kokker er vår begynnerlønn kr 286.- pr time, mens garantert minstelønn for ufaglærte i ISO bedriftene, er kr 148.- pr time. Det er derfor at denne viktige gruppe oljearbeidere kalles for Nordsjøens jordbær plukkere.

I og med at dette er en lokal aksjon iverksatt av de lokale klubbene, så er det begrenset hva vi kan støtte dem med. Men det er viktig at dere tar kontakt med dem og gir dem moralsk støtte for sine rettferdige krav. Still opp på medlemsmøtene de arrangerer, eller ta en prat med dem det gjelder og gi dem full oppbakking.

Disse oljearbeidere fortjener kraftig lønnsøkning! NÅ!

Med vennlig hilsen Oddleiv Tønnessen Klubbleder

SAFE klubben ESS

Adresse: Lervigsveien 16. Boks 8083 4068 Stavanger
Telefon: 51 89 88 91 Telefaks: 51 89 88 87 E-post:
SAFE@ESS-Norway.comTuss takk for all støtte og fine ord vi i ISO Bransjen får.
Vil takke SAFE klubben i ESS på vegne av hele SAFE klubben i Beerenberg.
TUSEN TAKK!

Mvh

SAFE klubben i Beerenbergpage1image32104 page1image32264 page1image32424 page1image32584 page1image32744 page1image32904 page1image33064 page1image33224