Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Lagleder - etterbetaling

27.05.13 - Skrevet av:
Nu er det bare å ta kontakt med time skriver og meddele dine timer, da blir de ført inn i Icore og etterbetaling vil skje på neste lønning..

Hei Alle

Klubben har fått flere positive tilbake medinger på medlemmer som har tatt kontakt til time skriver om etterbetaling på lagleder tillegget..

Våre medlemmer er blitt mødt med en venlig tone å stor forståelse - jeg vil derfor oppfordre alle til å ta kontakt til time skriver for prosjektet den enkelte jobber på og få ført inn alle lagleder timer. De innførte timer i Icore vil bli utbetalt på neste lønning..

Klubben ser svært positiv på dette og vil rette en takk til bedriften for å ligge til rette for etterbetalingen..

 

Kenneth