Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Valg til bedriften sitt styre

26.02.13 - Skrevet av:
Der skal være valg til bedriften sitt styre.

Hei Alle

Som sikkert alle har fått med seg, så er Beerenberg fått nye eier, og det medføre ny sammensettning i bedriftens sitt styre. Der er nedsatt et valg styre som har sendt ut informasjoner til alle ansatte.

De tillitsvalgte har i samarbeide blitt enige om å gå for et bredt samarbeide i styret. Den første plass vil gå til Safe, neste til Lederen, 3 til FF og 4 til Negotia. Der vil total være 10 arbeider representanter i styret. De vil bli fordelt etter 1,2,3, 4 metoden - det vil si, Safe og Lederne får 3 stk hver, FF og Negotia får 2 stk hver. total 10 stk.

Safe søker kandidater til styre vervet - på styremøtet av 20.02.2013- då ble der vedtatt å sette fristen til 05.03.2012 kl 12 for å melde sin interesse. Hvis klubben i samarbeide med de andre fagforeninger bli enige om en felles liste, då blir den meldt inn til valg styret, hvis man ikke blir enige, då vil der bli valg blandt kandidatene.

Klubben sin reprensentant i valg styret er Rasmus Sangolt - evt spørsmål kan rettes til ham eller til klubbleder. 

Rasmus sangolt - rasmus.sangolh@hotmail.com

Klubbleder - safeklubben.beerenberg@gmail.com

 

Kenneth