Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Godt nyttår

31.12.12 - Skrevet av:
Vi sier farvel til 2012 og velkommen 2013.

Hei Alle

Vi er på årets siste dag, hvilke betyr vi kan ta et lille tilbake blikk på 2012. 2012 har vært utrolig travelt for klubben, Vi har hatt tvister inne i rets systemet for behandling, vi har lagt om våre lønns system og fikk Decom avdelingen over på operatør avtalen,  Klubben var tungt inne i de sentrale forhandlinger og det ble en maraton av de sjeldne i de lokale forhandlinger. Ligger vi til alle enkelte personale saker, så har vi årsaken til de grå hår der er kommet i 2012..:-)

Klubben har og gjennom gått store omveldninger - der var leder skifte tidlig sommer - som ved store omveldninger så hadde vi og litt tilpassning problemer, som resulterte i et ekstra ordinær årsmøte. På det ekstra ordinær årsmøtet fant vi alle sammen og fant veien videre for klubben, noe som resulterte i en særavtale som vil ligge grunn steinene for årene som kommer.

Vi har mistet noen medlemmer i 2012, det er ingen krise - slik vil det altid være. Det positive er vi ikke har mistet mange til FF eller de ønsker å bli uorganisert, vi har mistet de, fordi de har skifte til våre konkurranter eller ønsker å søke lykken i en annen bransje. Det positive er, vi får hele veien nye medlemmer og i 2012 har vi og fått 4 nye tillits valgte - det er svært positiv. I våre særavtale har vi og fått inn bedre arbeids vilkår får de tilits valgte, noe jeg håper fler vil prøve lykke å bli tillits valgt. Vi arbeider hard for å få plass tillits valgte på alle skift og på alle plattforme i Nordsjøen - det er ikke helt lykkes, men vi arbeider hard for å få det til. Alle som finner det å være tillits valgt interresant, håper jeg vil ta kontakt med klubben..

Jeg vil benytte sjansen for å takke alle medlemmer og især de som utfordre klubben med utfordringer i tolkninger av lov verk, forskrifter og den lokale særavtale. 

Til slutt vil jeg ønske alle et godt nyttår - så ses vi igjen i det nye år..:-))