Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Klubben har skrevet under særavtale mm

22.11.12 - Skrevet av:
Klubben er blitt enige med bedriften om ny særavtale, Decom avtale, diett satser mm..

Hei Alle

Styret var samlet igår onsdag d 21.11.2012 for å drøfte bedriftens forbedret avtale etter klubben meddelte bedriften at vi ikke godtok deres tilbud nr 2. Det ble igjen et klart flertall for å akseptere de utbedret avtaler.

Det er styret sin jobb å se det totale bilde ut fra de informasjoner de får fra forhandlings utvalget under styre møter. Det var det styret gjorde igår, de vurderte det totale bilde og kom frem til et klart flertall for vi skulle akseptere de utbedret avtaler.

Tidliger har styret sendt å avtalene til medlemmene for å høre hva de mener - medlemmene har ikke vært med på forhandlinger og kan selv sagt ikke uttale seg om det totale bilde, derfor blir medlemmenes stemmer brukt som en peke pind, som styret og forhandling utvalget inn i de lokale forhandlinger. Da jeg hadde lagt frem de nye forbedret avtaler, så var det totale bilde klart - jeg kunne ikke annet end å skrive under innen fristen gikk ut idag torsdag d 22.11.2012 kl 12. Konsekvensen av ikke å skrive under kunne ha blitt, at Safe medlemmer vil bli trukket 55% av lønnen sin i Des.

Når avtalene var så forbedret og konsekvensen kunne bli slik jeg har beskrevet, så var der ingen annen utvei end å skrive under.. Jeg skal være den første til og innrømme - vi kom ikke helt i mål, men hvor når gjør man det..?? Der er flere ting vi ønsker og forbedre - det ser jeg positiv på, da har vi hjerte saker ved neste korsvei vi skal forbedre..

Det er viktig å huske på - en særavtale omhandler ikke kun kroner/øre men og rettigheter til den enkelte. Vi har til de grader forbedret rettighetene til den enkelte men og for de tillits valgte, viktig de tillits valgte ikke bare kan bli flyttet rundt fordi de snakker medlemmenes sine saker, man skyter som sagt ikke postbudet.. Og her er der ting vi kan forbedre og som vi vil forbedre i årene som kommer - Rom ble ikke bygget på en dag, og det gjør våre særavtale ikke heller - mit mål er vi skal ha den beste særavtale i ISO bransjen, kanskje vi har det, kanksje vi ikke har det - det motivere meg bare enu mere til de kommende forhandlinger som starter opp om ca 9 mnd.

Vi var kanskje den dårligeste betalte ISO bedrift, nu er vi en av de lønns ledende, mitt mål er vi skal bli den lønns ledende - for å få det tl må vi holde sammen, stå skuldre ved skuldre og være stolt over å være en Beerenberger/Safer - jeg er ihverfall stolt over våre nye avtaler - jeg håper du og er det..

Jeg vil takke styret og forhandling utvalget for en hel fantastisk jobb - dere vist villighet til å imøte komme mine ønsker om styre møter på alle tids punkter av døgnet. Jeg vil og takke bedriften for gode og seriøse forhandlinger med en go stemning hele veien, de har beholdt en høyt saklig nivå under alle forhandlingene - uten bedriften så hadde vi aldri fått til slike gode avtaler.

Jeg vil sende ut alle avtaler på mail - jeg skal høre med Safe sentralt om vi kan sende dem ut til hver enkelt i papir form - jeg vett dere vil like å lese avtalene innen dere sover..:-))

Det har vært en glede og reprensentere dere i de lokale forhandlinger.

MvH

Kenneth Jensen

Leder.