Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Organisatorisk møte

31.10.12 - Skrevet av:
Klubben er blitt kaldt inn til organisatorisk møte mellom Beerenberg/Norsk Industri og Parat/Safe

Hei alle

Klubben er blitt kaldt inn til organisatorisk møte med Beerenberg/Norsk Industri på den ene side og Parat/Safe på den annen side. Overenskomsteer åpner for åt, en av parterne kan kalle inn til organisatorisk møte, hvis der er uenighet om viktige spørsmål knyttet opp imot de lokale forhandlinger. Beerenberg har valgt å kalle inn til et slik møte - klubben er posititiv til et slik møte MEN

Oppsigelsen av særavtalen ute står inntil et slikt møte er avholdt, blir parterne ikke enige, da vil en ny 30 dage oppsigelse løpe, det vil altså si - den planlagte aksjon d 05 November blir ikke til noe, den vil tidligst kunne bli satt igang d 06 Des 2012. Dette er svært uheldig men klubben vil selvfølgelig følge spille regler og ikke gjøre noe som kan oppfattes uriktig.

Der er en go tone imellom parterne, klubben vil gjøre alt for å opprettholde den gode tone. 

Jeg vil berolig alle medlemmer, der er intet unormalt i åt, en av parterne kaller inn til et organisatorisk møte for å få avklaret uenigheter. Klubb å bedrift må kunne se hverandre i øyene å si, vi har prøvet absolutt alt for å unngå en aksjon.

Jeg skal komme med mere informasjon når det forelegger..

 

Kenneth