Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til referat fra klubbstyremøte 26.10.2012

26.10.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Over Skype/fasttelefon Til stede: Kent Olsen, Markku Timonen, Ivar Thorstensen, Tomasz Czerniachowicz, Diana Ramsvik, Richard Tollefsen, Johan Petter Andresen


1.    Konstituering
a)    Møteleder: Johan Petter Andresen
b)    Referent: Johan Petter Andresen

2.    Situasjonen i forhandlingene.
Møtet gjennomgikk situasjonen i de lokale lønnsforhandlingene.

3.    Bedriftens tilbud
Møtet gjennomgikk bedriftens tilbud til ny særavtale.
Ved avstemning vedtok klubbstyret enstemmig ikke å anbefale tilbudet fra bedriften.
Klubbstyret igangsetter avstemning i dag over tilbudet fra bedriften med svarfrist den 31.10.12 klokka 16.00.
Tomasz Czerniachowicz oversetter bedriftens tilbud til engelsk.

4.    Andre saker
a)    Utenlandsoppdrag. Bedriften er forpliktet til å inngå avtale på forhånd før en ansatt blir sendt utenlands. Klubbstyret har reist krav om inngåelse av en generell avtale om utenlandsoppdrag i forbindelse med de lokale forhandlingene. Dette er ikke imøtekommet ennå. Medlemmer som vet at de skal på utenlandsoppdrag bes kontakte klubben før mobilisering til oppdraget.