Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Aksjon

23.10.12 - Skrevet av:
Info om hvordan en aksjon "gå sakte" kan gjennom føres.

Hei Alle

Jeg viser til tidligere informasjon brev,hvor jeg konkludere med, faren for aksjon er blitt større. Der er sikkert mange som ikke har vært med på en aksjon "gå sakte" tidligere. Jeg vil her redegjør litt for hva en aksjon er og hvordan den gjennom føres.

Når klubben tar sine medlemmer ut i en aksjon, så betyr det, man kun vil få 45% av grunnlønnen sin men 100% av alle tileggene sine. Klubben har bygget opp et betydelig beløp i klubb kassen men de forsvinner fort ved en aksjon. Klubben vil kompentsere den enkelte økonomisk - hvor mye klubb kassen vil kompentsere med har vi ikke tatt stilling til i nu, ekstra informasjon rundt dette og eks på lønn under en aksjon vil komme hvis aksjonen blir en realitet..

Når man kun får 45% av lønnen sin, da tilsvare det og, at man kun skal jobbe 45% av sitt vanlige arbeids tempo, dette er selvfølgelig vanskelig å holde kontroll på, hvornår jobber man 45% av tempoet sitt..??

Der er alternativer jeg ønsker medlemmene skal diskutere med sine kollegaer og melde fra til sine tillits valgte om hva de mener er rett for de på deres arbeidsplass..

Alternativ 1.  Man jobber 27 min og holder 33 min fri hver time. Husk vanlige pauser.

Alternativ 2.  Man jobber en time og holder en time fri - når man jobber en time på og en time fri, da jobber vi mere end de 45%. Husk vanlige pauser.

Jeg personlig tror at alternativ 1 kan/vil være den mest effektive, men alternativ 2 kan være lettest å holde. Vi må huske på - en gå sakte aksjon ikke ikke er en arbeids nedleggelse men en tempo reduksjon. Vi kan ikke nekte å utføre jobben formannen sier en skal gjøre, vi skal  kun utføre jobben med 45% hastighet av normal tempo..

Jeg vil komme med mere informasjon de kommende dager..

MvH

Kenneth Jensen

Leder