Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Oppsigelse av særavtale

05.10.12 - Skrevet av:
Bedriften har overlevert hva de betegner som siste tilbud i de lokale forhandlinger, på bakgrunn av det, så har safe sagt opp særavtalen.

Hei Alle

Forhandling utvalget til klubben har vært oppe på Kokstad å forhandle videre på den lokale særavtale + diverse tillegs avtaler klubben ønsker å få inn i særavtalen. Bedriften startet med å gå igjennom økonomien til bedriften sam hvilke utfordinger ISO bransjen sliter med, på bakgrunn av dette, så overleverte de hva de selv betegner som siste tilbud. Bedriften tilbød klubben 3 kr på lokalt tillegg samt en forhøyelse av diett satsene på 15% - ingenting på grunn lønnen. Bedriften vil vi skal foresette med å gå på den absolutte minste lønn bedriften kan tilyde os, de vil gi 3 kr på det lokale tillegg og forhøye diett satsen fra 6 til 12 timer med 15 kr og fra 12 timer med 40 kr - dette tilbud er vesenlig lavere end hva våre konkuranter her pr dags dato og de er ikke ferige med deres lokale forhandlinger.

På bakgrunn av dette så har klubben valgt å si opp den lokale særavtale. Det betyr følgende.: Mandag d 5 nov kan safe klubben gå ut i en aksjon "gå sakte". Dette betyr ikke ikke vi kommer ut i en aksjon. Vi er opptatt av å forhandle videre på oppsakte avtaler, slik vi kan unngå en evt aksjon. Klubben vil komme tilbake med informasjon om økonomi i en evt aksjon samt hvordan medlemmene skal forholde seg ang arbeids tempo, arbeids tider, kompentasjon fra klubben mm

Der er ingen grunn til å gå i panikk - dette er vanlig praksis. Bedriften kommer med siste tilbud, klubben sier opp avtalene for å legge press på forhandlingene. Klubben avventer reaksjon fra bedriften, i form av innkaldelse til nye forhandlinger.

Jeg vil berolige alle medlemmer - klubben tar situasjonen rundt oppsigelse av særavtalen med knusende ro, vi er godt forberedt og vett vi har medlemmene i ryggen. Vi er nu gått inn i den fase hvor avtalen er sagt opp, nu må alle medlemmer snakke sammen hvor villige de er til å gå til aksjon - det er medlemmene som avgjøre dette. 

Spørsmål som medlemmene må stille seg selv..

Er vi ikke mere værd end å jobbe på absolutt minste lønn.?

Hvorfor skal vi ha vesenlig mindre betaling end våre konkuranter i ISO bransjen.?

Hvorfor skal vi ha vesenlig mindre diett end våre konkuranter i ISO bransjen.?

Der er sikkert mange flere spørsmål dere må ta stilling til, få gang i debatten med deres kollegaer hvor grensen går, meld tilbake til klubben, det er dere vi kjemper for..

Følgende epost er gått til bedriften idag..

 

 

 

Til bedriftens ledelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Kokstad 05.10.2012

 

Vi viser til dagens tilbud fra bedriften som bedriften selv betegnet som siste tilbud i de lokale forhandlinger som har pågått siden d 28.09.2012

 

Vi viser til gjeldende særavtale og protokoll av 29.06.2012. Vi viser til forhandlingsmøtene som er avholdt 28.9.12, 1.10.12 og 2.10.12. Vi viser også til IOs VO del, § 5.2.4 Oppsigelse av avtaler om lønnssystem. Vi viser også til at vi tidligere har meddelt bedriften, at vi sier opp tillitsvalgtavtalen og avtalen om innleie.

 

Vi sier herved opp gjeldende særavtale.

 

Med vennlig hilsen / Best regards 

 

Kenneth Jensen / Klubbleder 

 

SAFE i Beerenberg

Mobil +47 97725290 Kontortid 09-15 Mandag til Fredag

Hjemmeside www.beerenberg.safe.no

SAFE et rettferdig arbeidsliv

The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only.
Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited.
If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

Thank you