Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Lokale Forhandlinger

17.09.12 - Skrevet av:
Safe klubben starter opp de lokale forhandlinger onsdag d 19.09.12 kl 12

Hei Alle

Johan Petter og undertegner starter opp de lokale forhandlinger onsdag d 19.09.12 kl 12. Styret har vært samlet fredag d 14.09.12 og lagt siste hånd på utkastet til den lokale særavtale. Det blir en omfattende særavtale og der er lagt ned mye energi fra alle i styret samt fra flere medlemmer som har kommet med veldig gode innspill. Dette viser hvor viktig medlemmene er for klubben.

Noe nytt i år er, klubben vil ha Decom, innleide og tillitsvalg avtalen inn i selve særavtalen - dette er nytt for alle parter, det blir ikke lett å finne en felles enighet rundt dette, men jeg er overbevist om vi skal greie å finne en løsning alle tjener på.

Jeg var så heldig å være ute offshore her i Sep, på Ekofisk prosjektet og treffe en del av klubbens medlemmer, jeg ble gledelig overrasket over den store oppbakning der er blandt våre medlemmer. De utfordret meg på flere områder og det takker jeg for. Jeg vil prøve å komme meg ut på andre prosjekter i løpet av høsten hvis det lader seg gjøre.

Klubben legger opp til felles forhandlinger med FF klubben, vi hadde stor sukses med felles forhandlinger under overgangs forhandlingene fra Fob til IOèn - vi har nok så like krav inne i våre særavtale, men det vil altid være slik,  FF klubben vil ha andre hjerte saker end Safe klubben - det er svært positivt, da vil der bli kjempet flere hjerte saker ..:-)) Felles for dette vil være, Safe vil støtte FF i sine hjerte saker og omvendt.

Jeg skal ikke male alt lyserødt - dette blir tøffe forhandlinger men fair og reele forhandlinger, dette erfaret vi i overgangsforhandlingene og vi forventer bedriften vil gi klubbene tøffe forhandlinger, det ser vi frem til.

Til slutt vil jeg takke for oppbakningen fra våre medlemmer - klubben skal holde dere informert om de lokale forhandlinger via mails og hjemme siden.