Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Er du lagleder?

07.09.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Stillasarbeidere som leder stillaslag har rett til lagledertillegg.

Dette går fram av bestemmelsen i særavtalen som ble underskrevet i sommer. Vi kan ikke se at bedriften har begynt å betale ut dette tillegget. Medlemmer som har gått som lagbaser bes kontrollere om de har fått dette tillegget. Her er bestemmelsen: