Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Rettssak i Bergen den 28.8.12

29.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Individuelle rettigheter i forbindelse med fusjon.


I forbindelse med fusjonen mellom Norcoat (som da hadde skiftet navn til D&F Group Stavanger) og DFGroup i 2008 reserverte bedriften seg mot tariffavtalen i Norcoat som var Verkstedoverenskomsten med særavtale. I denne forbindelsen reiste klubben krav om at Norcoat ansatte måtte få beholde sine individuelle rettigheter fram til at en ny særavtale ble underskrevet. (En ny særavtale ble først underskrevet i slutten av juni 2012.)
Bedriften avviste vårt krav. I den forbindelse tok vi ut en konkret tvist som gjaldt brekkskift. I særavtalen i gamle Norcoat fikk man overtidsbetalt for brekkskift både når man brakk den ene veien og når man brakk tilbake.
Da kravet er et individuelt lønnskrav fra en konkret person i forbindelse med forståelsen av arbeidsmiljølovens paragraf 16.2, har saken gått for de alminnelige domstoler og ikke for arbeidsretten.

Den 28.8 møttes partene i Tingretten i Bergen. Her prosederte vår advokat, Bent Endresen for hvorfor man skal beholde alle individuelle rettigheter som man har i forhold til den lokale særavtalen inntil en ny er på plass. Johan Petter Andresen var vitne for saksøkerne. Bedriftens advokat prosederte på at det ikke finnes individuelle rettigheter i vår situasjon og at saken måtte avvises på grunn av passivitet. Stig Tuastad var representant for bedriften.
Dommen i saken kommer om noen uker.
Dette er en pilotsak som gjelder hvilke rettigheter de ansatte har ved en fusjon når bedriften vil kvitte seg med en lokalavtale som den synes er for god. Denne paragrafen i arbeidsmiljøloven har ikke vært prøvd på denne måten for retten tidligere. Derfor er ikke dette bare en pilotsak for vår bedrift, men for hele landet.
Det er naturligvis uråd å vite hvem som vinner fram. Man kan også forvente at den tapende parten vil anke denne saken til lagmannsretten. Og herfra kan saken ankes til Høyesterett.
Dommen vil bli offentliggjort når den foreligger om noen uker.

Se venstre spalte på hjemmesida, klikk på "Individuelle rettigheter" for mer info.