Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Forslag til SAFEs landsmøte

15.08.12 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
SAFE skal ha landsmøte den 17. og 18. oktober. Alle medlemmer kan fremme forslag til landsmøtet. Frist for forslag til landsmøtet er satt til 24.8.12


Vi minner om vedtektene:
8 Landsmøte
8.1 Landsmøtet er SAFE sitt høyeste organ mellom kongressene i de saker som er
nevnt under §5 med unntak av valg og vedtektsendringer.

Landsmøtet skal avholde møte i siste kvartal en gang pr år, med unntak av
kongressår. Landsmøtet skal være sammensatt av delegater fra alle tariffområder
i organisasjonen av områdets totale medlemmer delt på 100, avrundet nedover.
Samme fordelingsnøkkel benyttes mellom de forskjellige klubber/foreninger
innen områdene.
Antall delegater baseres på dokumenterte betalende medlemmer pr. 3 – tre -
måneder før landsmøtet avholdes.
Eventuelle utjevningsmandater innen hvert område fordeles av forbundsstyret.
I tillegg til ovenstående er forbundsstyrets medlemmer og valgte organisasjonssekretærer
delegater til landsmøtet. Ansattes representant har møterett på
landsmøtet med samme mandat som i forbundsstyret.
Klubber/foreninger med inntil 100 medlemmer har rett til en delegat pr klubb.

8.2 Landsmøtets myndighetsområde:
Landsmøtet skal spesielt behandle følgende saker:
- Beretning for perioden
- Regnskap og budsjett
- Beretning fra kontrollkomiteen
- Strategi og handlingsplan
- Resolusjoner

* Regnskap: Ble behandlet på Klubbledermøtet 13/6-12