Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

SAFE stevner fire ISO-bedrifter, der i blant Beerenberg med krav om at ISO-arbeidere skal behandles likt med forpleining og drilling ved kontraktsskifte

01.02.11 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Den 27.desember 2010 sendte SAFEs advokat, Bent Endresen en stevning til Bergen Tingrett.

I stevningen tar han opp arbeidsforholdet til tre navngitte arbeidere som han krever skal få fortsette på den arbeidsplassen de har arbeidet på de siste åra. Dersom SAFE vinner fram i denne saken vil det bety en veldig viktig bedring mht ansettelsestrygghet for ISO-arbeidere.

Trykk her for å lese en anonymisert utgave av stevningen.

Den 3. januar 2012 avviste Bergen tingrett å ta saken da den mener at stevningen ikke tilfredsstiller kravene til en stevning. Avvisningskjennelsen til Bergen tingrett er anket til Gulating lagmanssrett den 26. januar 2012.

Høyesterett har opprettholdt Bergen tingretts standpunkt. Dette innebærer at saken ikke blir behandla.

Spørsmålet må reises i framtida i en annen form slik at den ikke blir avvist av retten.