Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Les om stillasdagene 16.9 til 17.9.2010

12.10.10 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg
Da bedriften ikke ville sponse de to fagarbeiderne og tillitsvalgte, Steinar Wingereid og Ivar Thorstensen sitt besøk i sin fritid på Stillasdagene, vedtok SAFE at vi skulle sponse dem i stedet. Les deres rapport.

For første gang har Stillasentrepenørenes forening holdt ”Stillasdagene”.

Det skjedde 16. og 17. september på Gardermoen.


De ble en suksess på alle måter. Det var utstillinger fra de fleste stillaslevrandørene der en kunne stille direkte spørsmål og få fornuftige svar. Det var også leverandører av sikkerhetsutstyr som kunne snakke for seg og om sine produkter og de fleste store stillasfirmaene hadde stands.


Sjølve konferansen var også en suksess. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet hadde innlegg. Hendelser på Oseberg og på Trollfeltet, der Petroleumstilsynet hadde vært på befaring ble belyst. De kunne også snakke om veien videre for stillasmontørene, hvor utsatt stillasmontøren er og det var stor forståelse i salen for risikoen. Mellom innleggene og i pausene kunne man gå tilbake til utstillingen og snakke videre med stillasselgerne.

Skulle jeg komme noe som var negativt, var det veldig mange bedriftsledere og arbeidsledere og veldig få stillasarbeidere til stede. Det skulle vært flere av stillasarbeidere og gjerne verneombud som kunne fortelle hvor skoen trykker. Men dette er første gangen og det er snakk om å ha dette flere ganger. Her kan også SAFE sentralt være med også Fellesforbundet, fordi dette gjelder alle i stillasbransjen. Jeg anbefaler på det sterkeste at flere deltar neste gang.

Her ble det tatt opp bruken av tilkomstteknikk for stillasmontørene og endring av regelverket slik at det kan hjelpe stillasmontører med bedre utstyr og at læreplanen på grunnskolen for stillasmontører skal innføre tilkomstteknikk som pensum for alle nye stillasmontører. Det er kjempebra. Vi får håpe at det blir seminar også neste år.


Trykk her for å lese Ptils, Henrik Melings foredrag om ulykka på Oseberg.
Trykk her for å se foredraget til arbeidstilsynet, Arne Feragen om endringene av regelverket og om hvordan du lett kan finne reglene.
Trykk her for å se Ptils Irene Bergljot Dahles foredrag om oppfølging av stillasarbeidere som risikoutsatt gruppe.

Mvh Ivar Thorstensen