Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Avtaler

06.08.10 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg

I forbindelse med overgangen fra Fellesoverenskomst for byggfag til Industrioverenskomsten er det forhandla fram en lokalavtale om lønns- og arbeidsvilkår som gjelder inntil videre. Denne fås ved henvendelse til de tillitsvalgte.

Det forhandles for tida om en ny lokalavtale.