Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Kontakt oss

22.11.17 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg

Henvendelser til klubben eller SAFE generelt gjøres til tillitsvalgt på din arbeidsplass. Dersom du ikke har en tillitsvalgt tilgjengelig rettes henvendelser til klubbens arbeidsutvalg.Klubbleder

Christian Jørgensen

Tlf: 473 18 058
Epost: steenpen@hotmail.com

 

Nestleder

Kjetil Namdal

Tlf: 970 46 894
Epost: kjetil_27@hotmail.com

Koordinerende Tillitsvalgt

Richard Tollefsen

Tlf: 960 12 959
Epost: richardtollefsen@outlook.com

Sekretær

Tomasz Czerniachowicz

Tlf: 405 81 558
Epost: tomek1980@hotmail.com