Velkommen til SAFE-klubben i Beerenberg

Vervekampanje

Visste du at SAFE gir flotte vervepremier? Klikk her for å lese mer om SAFE sin vervekampanje og for å finne verveskjema.


Hvorfor bli medlem?

Klikk her for å lese om hvilke fordeler det gir å bli medlem av SAFE.


HUSK:

Klubbstyret

26.09.16 - Skrevet av: SAFEklubben I Beerenberg

Klubbleder

Christian Jørgesen

Tlf:
473 18 058
Mail:
steenpen@hotmail.com

 

-----------------------------------------------------------------


Nestleder

Kjetil Namdal

Tlf: 970 46 894
Mail: kjetil_27@hotmail.com


-------------------------------------------------------------------


Koordinerende Tillitsvalgt
Datatillitsvalgt

Richard Tollefsen

Tlf:
960 12 959
Mail:
richardtollefsen@outlook.com


------------------------------------


Sekretær
Kasserer

Tomasz Czerniachowicz

Tlf: 405 81 558
Mail: tomek1980@hotmail.com---------------------------------------------


Pensjons
og forsikrings tillitsvalgt

Rasmus Yngve Sangolt

Tlf:
456 18 845
Mail:
rasmus.sangolt@hotmail.com